logo ue118

tlo wiedziec 1024

Inauguracja projektu Wiedzieć, umieć, chcieć w UTW w Człuchowie

15 kiwtnia 2019 r. w sali Zamku Człuchowskiego 

Inugruracja z udziałem Piotra Müllera, Sekretarza  Stanu w MNiSW, dr hab. nż. Zbigniewa Osadowskiego, Rektora AP oraz Ryszarda Szybajło, Burmistrza Człuchowa

 

 

O projekcie Wiedzieć, umieć, chcieć

 logo ue75

 Akademia Pomorska w Słupsku otrzymała dofinansowanie w kwocie 1 003 672,50 zł na organizację zajęć edukacyjnych dla słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Dnia 11 stycznia 2019 r. podpisano umowę o dofinansowanie realizacji projektu Akademii Pomorskiej Słupsku pn. Wiedzieć, umieć, chcieć.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki

Działanie: 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Wartość projektu: 1 034 912,50 w tym:

wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 872 224,26 zł

Celem Projektu jest podniesienie kompetencji osób  w wieku 50+, słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku, ich wsparcie merytoryczne i organizacyjne przez Akademię Pomorską Słupsku  poprzez opracowanie programu kształcenia i przeprowadzenie działań edukacyjnych na poziomie akademickim.

Realizacja Projektu przyczyni się do aktywizacji społecznej i zawodowej uczestników, poszerzania ich wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwoju zainteresowań, zwiększenia aktywności edukacyjnej i kulturalnej, będzie zapobiegać społecznemu wykluczeniu.

Projekt przyczyni się również do integracji lokalnej społeczności wokół Uczelni.   

Okres realizacji projektu: 1.03.2019 r. do 28.02.2021 r.

 

© 2018 Akademia Pomorska w Słupsku. Projekt - Wiedzieć, umieć, chcieć